Polohovací lůžka a příslušenství

Firma Dušan Vinklar-HEROS vznikla v roce 1989 a zabývá se výrobou polohovacích lůžek. Svými výrobky vybavuje nemocnice, sanatoria, domovy důchodců na celém území České republiky.

Na všechna polohovací lůžka bylo vydáno prohlášení o shodě dle NV 336/2004 Sb. a certifikát ze státní zkušebny SZU Brno. Lůžka byla klinicky hodnocena dle zákona 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve FN u sv. Anny v Brně.